Vrste istraživanja | PARTNER Research Solutions

Vrste istraživanja


Strateška istraživanja

 • Istraživanja za potrebe lansiranja novih proizvoda (launching) – studija isplativosti

  – Analiza ponude
  – Analiza tražnje
  – Analiza elastičnosti cena
  – Analiza novčanih tokova (cash-flow)

 • Istraživanja za potrebe re-marketiranja postojećih proizvoda – studija izvodljivosti i isplativosti

  – Analiza životnog ciklusa proizvoda
  – Analiza tržišnog potencijala
  – Testiranje marketing strategije
  – Analiza novčanih tokova (cash-flow)


Operativna istraživanja

 • Istraživanje ponude

  – Istraživanje maloprodaje (Store Check)
  – Istraživanje prodajnog procesa (Mystery Shopper)
  – Istraživanja poslovne javnosti (Business-to-Business)
  – Analiza marketing strategije
  – Analiza komunikacione strategije

 • Istraživanje tražnje

  – Istraživanje znanja i stavova (Knowledge and Attitudes)
  – Istraživanje potreba i navika (Needs and  Habits)
  – Istraživanje modela potrošnje (Consumption Model)
  – Istraživanje modela kupovine (Purchasing Model)
  – Istraživanje zadovoljstva potrošača (Customer Satisfaction Analysis)
  – Istraživanje poznatosti brenda (Brand Recognition)
  – Istraživanje razvijenosti brenda (Brand Involvement)
  – Istraživanje snage brenda (Brand Strenght)
  – Testiranje proizvoda (Product Testing)
  – Testiranje komunikacione strategije (Communication Testing)

 • Istraživanje medija

  – Istraživanje gledanosti/čitanosti/slušanosti/vidljivosti
  – Istraživanje modela konzumacije oglasa
  – Socio-demografska i vrednosna istraživanja auditorijuma

 • Istraživanje javnog mnjenja

  – Istraživanje znanja i stavova
  – Istraživanje procesa kreiranja stavova
  – Istraživanje modela ponašanja


Investiciona istraživanja  3i

– Ko su vaši potencijalni klijenti
– Koliko je jaka konkurencija
– Koja je optimalna politika cena
– Koliki prihod se može očekivati
– Kada nastupa tačka rentabilnosti
– Kada se može očekivati povraćaj uloženih sredstava
– Da li se investicija isplati

Dalje …