Vrste istraživanja.

Investiciona istraživanja  3i

- Ko su vaši potencijalni klijenti
- Koliko je jaka konkurencija
- Koja je optimalna politika cena
- Koliki prihod se može očekivati
- Kada nastupa tačka rentabilnosti
- Kada se može očekivati povraćaj uloženih sredstava 
- Da li se investicija isplati
Dalje …

 

Strateška istraživanja

 • Istraživanja za potrebe lansiranja novih proizvoda (launching) – studija isplativosti
  - Analiza ponude
  - Analiza tražnje
  - Analiza elastičnosti cena
  - Analiza novčanih tokova (cash-flow)
 • Istraživanja za potrebe re-marketiranja postojećih proizvoda – studija izvodljivosti i isplativosti
  - Analiza životnog ciklusa proizvoda
  - Analiza tržišnog potencijala
  - Testiranje marketing strategije
  - Analiza novčanih tokova (cash-flow)

 

Operativna istraživanja

 • Istraživanje ponude
  - Istraživanje maloprodaje (Store Check)
  - Istraživanje prodajnog procesa (Mystery Shopper)
  - Istraživanja poslovne javnosti (Business-to-Business)
  - Analiza marketing strategije
  - Analiza komunikacione strategije
 • Istraživanje tražnje
  - Istraživanje znanja i stavova (Knowledge and Attitudes)
  - Istraživanje potreba i navika (Needs and  Habits)
  - Istraživanje modela potrošnje (Consumption Model)
  - Istraživanje modela kupovine (Purchasing Model)
  - Istraživanje zadovoljstva potrošača (Customer Satisfaction Analysis)
  - Istraživanje poznatosti brenda (Brand Recognition)
  - Istraživanje razvijenosti brenda (Brand Involvement)
  - Istraživanje snage brenda (Brand Strenght)
  - Testiranje proizvoda (Product Testing)
  - Testiranje komunikacione strategije (Communication Testing)
 • Istraživanje medija
  - Istraživanje gledanosti/čitanosti/slušanosti/vidljivosti
  - Istraživanje modela konzumacije oglasa
  - Socio-demografska i vrednosna istraživanja auditorijuma
 • Istraživanje javnog mnjenja
  - Istraživanje znanja i stavova
  - Istraživanje procesa kreiranja stavova
  - Istraživanje modela ponašanja