Tehnike istraživanja.

 • Kvantitativna istraživanja
  - Terenske ankete (F2F)
  - Telefonske ankete (CATI)
  - Samopopunjavajuće ankete
  - Online ankete

 

 • Kvalitativna istraživanja 
  - Fokus grupe
  - Psihološke radionice
  - Testiranja
  - Opservaciona istraživanja
  - Dubinski intervjui
  - Mystery shopper
—–>
U zavisnosti od potreba, ciljeva, predmeta istraživanja, tim psihologa-analitičara, u saradnji sa klijentom, odlučuje se za oblikispitivačke sesije, kao i za optimalni setting – individualni intervjui, dijade, trijade, mini grupe ili velike grupe, organizovane kao diskusije, radionice ili različite eksperimentalne istraživačke forme.Sa čvrstim utemeljenjem u bazičnoj  psihološkoj teoriji i savremenoj psihoterapijskoj praksi, primenjenoj i prilagođenoj zahtevima marketinga, kvalitativni tim razvija i uspešno koristi niz naprednih tehnika i metoda, sa posebnim naglaskom na projektivni, kreativni i proaktivni pristup.Ovakva „kvalitativna postavka“ omogućava nam da, osim tradicionalnih i konvencionalnih očekivanja od istraživačkih nalaza (stavovi, navike, iskustva, motivi, modeli ponašanja ciljnih grupa), obezbedimo i dublje psihološke uvide u manje vidljive fenomene i teže dostupne dimenzije (neosvešćeni sadržaji, vrednosne orijentacije, strahovi i otpori, pokretači i aktivatori, unutrašni oslonci i odbrane, uticaji okruženja, socijalni krugovi i interakcije…).Nacrt, u potpunosti prilagođen projektu, može varirati i po „širini“ i po „dubini zahvata“ – od posmatranja, ispitivanja, praćenja, analize ponašanja malog ili većeg broja pažljivo odabranih osoba, do eksplorisanja i interpretiranja najdubljih intimnih sadržaja, delikatnih tema i vulnerabilnih grupa.