Tehnike istraživanja | PARTNER Research Solutions

Tehnike istraživanja


 • Kvantitativna istraživanja

– Terenske ankete (F2F)
– Telefonske ankete (CATI)
– Samopopunjavajuće ankete
– Online ankete

 • Kvalitativna istraživanja

  – Fokus grupe
  – Psihološke radionice
  – Testiranja
  – Opservaciona istraživanja
  – Dubinski intervjui
  – Mystery shopper


U zavisnosti od potreba, ciljeva, predmeta istraživanja, tim psihologa-analitičara, u saradnji sa klijentom, odlučuje se za oblik ispitivačke sesije, kao i za optimalni setting – individualni intervjui, dijade, trijade, mini grupe ili velike grupe, organizovane kao diskusije, radionice ili različite eksperimentalne istraživačke forme.

Sa čvrstim utemeljenjem u bazičnoj  psihološkoj teoriji i savremenoj psihoterapijskoj praksi, primenjenoj i prilagođenoj zahtevima marketinga, kvalitativni tim razvija i uspešno koristi niz naprednih tehnika i metoda, sa posebnim naglaskom na projektivni, kreativni i proaktivni pristup.

Ovakva „kvalitativna postavka“ omogućava nam da, osim tradicionalnih i konvencionalnih očekivanja od istraživačkih nalaza (stavovi, navike, iskustva, motivi, modeli ponašanja ciljnih grupa), obezbedimo i dublje psihološke uvide u manje vidljive fenomene i teže dostupne dimenzije (neosvešćeni sadržaji, vrednosne orijentacije, strahovi i otpori, pokretači i aktivatori, unutrašni oslonci i odbrane, uticaji okruženja, socijalni krugovi i interakcije…).

Nacrt, u potpunosti prilagođen projektu, može varirati i po „širini“ i po „dubini zahvata“ – od posmatranja, ispitivanja, praćenja, analize ponašanja malog ili većeg broja pažljivo odabranih osoba, do eksplorisanja i interpretiranja najdubljih intimnih sadržaja, delikatnih tema i vulnerabilnih grupa.