Poslovna politika.

Poslovna politika naše kompanije zasniva se na punom uvažavanju i zaštiti interesa klijenta, zbog čega je početak saradnje uvek detaljno upoznavanje delatnosti, temeljna analiza problema, predlog optimalne istraživačke tehnike, uz minimalne troškove. Saradnja sa predstavnicima klijenta i pomoć u implementaciji rezultata istraživanja su sastavni deo naše usluge.

Najčešća percepcija istraživačkih organizacija je da su one izvođači različitih, nekad i egzotičnih istraživačkih tehnika. Dobro izvedena istraživanja (što samo po sebi nije lak zadatak) daju pouzdane odgovore na postavljene istraživačke ciljeve (hipoteze). Ali, samo onaj koji je definisao hipoteze, a to je po pravilu klijent, može oceniti da li je i u kolikoj meri istraživanje bilo korisno i, s tim u vezi, efikasno (ekonomično). Naš pristup je, međutim, drugačiji.

Postavljanje istraživačkih hipoteza najvažniji je uslov za uspešno istraživanje. Klijent često nema dovoljno informacija o svim potrebnim inputima za definisanje konačne hipoteze, bilo zbog svoje lične involviranosti (subjektivnosti), nedovoljnog razumevanja polja delovanja marketinga i/ili nedovoljnog poznavanja stvarnih mogućnosti pojedinih istraživačkih tehnika. Hipoteza koja je rezultat ovakvih distorzija neće dobiti adekvatan odgovor, bez obzira na istraživačke veštine.

Naše iskustvo govori da je u fazi pripreme istraživanja neophodno integrisati, pored analitičara poslovnog problema (klijent), pre svega iskusnog (neutralnog) analitičara marketinškog konteksta, ali i iskusnog istraživača-metodologa. Rezultat ove interdisciplinarne analize biće istraživačka hipoteza (ciljevi) koji će direktno poslovni problem staviti u centar istraživačkog postupka. Tada je istraživačka hipoteza objektivna operacionalizacija pripremnog postupka, koja se pretvara u optimalno metodološko rešenje (kombinaciju i obuhvat određenih tehnika). Potom, sledi racionalni, efikasni, ekonomični istraživački postupak. Rezultati ovakvog istraživanja direktno referiraju istraživačke hipoteze (bez otvorenih i/ili nepotrebnih pitanja i uvida), a kao krajnji rezultat se dobija čista argumentacija za rešenje poslovnog problema.

Shema-New

(klik na sliku za uvećanje)

Ovakav pogled na istraživanja bitno određuje obim, intenzitet i, na kraju, vrednost našeg angažovanja. Svaki tipični poslovni problem (uvođenje novog proizvoda/usluge, repozicioniranje postojećih proizvoda/usluga, razvoj konkurentnosti), u najvećoj meri je vezan za uspešno upravljanje (internom i) eksternim javnostima (okruženjem). Elementi na kojima se gradi strategija upravljanja okruženjem dobijaju se (dubinskom) analizom tog istog okruženja – istraživanjem. Naša jedinstvena sekvenca, Priprema – Istraživanje – Rešenje problema, može biti jednostavna, malog obima i malih troškova. Kod složenijih zahvata ista ova sekvenca može zahtevati znatno više napora, vremena, ekspertize i materijalnih troškova. Za tipično istraživanje potencijala novog proizvoda robe široke potrošnje na celoj populaciji, na primer, budžet je značajno veći. Ali rezultat je uvek – spektar saznanja koja vode uspešnom rešenju problema.

Naša deviza je: pouzdana, efikasna, ekonomična istraživanja, koja rešavaju problem klijenta. Proizvod našeg rada je uvek otvoren za svaku vrstu objektivnog vrednovanja (prema stepenu ispunjenja ciljeva), a da je uz to uvek cenovno konkurentan svakoj standardnoj istraživačkoj ponudi (izvođenje i vrednovanje samih istraživačkih tehnika). Ovu tezu smo uvek spremni da dokažemo u praksi.

Partner - istraživanje tržišta