Naši istraživački programi.

U našoj laboratoriji stalno se radi na novim modelima istraživanja, na novim i efektnijim istraživačkim programima. U kombinaciji sa klasičnim vrstama i tehnikama istraživanja, ti jedinstveni moduli daju efektnu podršku klijentima koji žele da smanje rizike, da što bolje upoznaju tržište i da, na kraju, za svoj novac dobiju što bolje rezultate marketinških kampanja.

 

Budget Guardian – Optimizacija marketing budžeta

Ovo je jedinstvena istraživačka aplikacija koja pomaže precizno merenje potencijala proizvoda, testiranje funkcionalnosti poruka i proveru efikasnosti planiranih kanala komuniciranja. Poznatu izreku da je „polovina reklamnog budžeta promašaj, samo se ne zna koja polovina“ ne priznajemo. Budget Guardian postoji da bi se postavili realni ciljevi i da bi se takvi ciljevi ostvarili u celini. Više o ovome…

 

Aplikacija (istraživački program) za unapređenje upisa u visokoškolske ustanove

Obrazovanje je delikatna oblast od opšteg značaja. Ali, znanje je i roba. Roba mora biti prilagođena potrebama tržišta i očekivanjima kupaca.

Naša istraživačka aplikacija za unapređenje upisa detaljno skenira očekivanja i potrebe budućih studenata, na osnovu kojih se projektuje optimalna ponuda, kao i proces donošenja odluke o izboru fakulteta, njihov životni stil i komunikacione navike, kako bi se ponuda efikasno promovisala.

Broj upisanih studenata ne mora biti neizvestan. To je planirana veličina, koja se dostiže dobrom ponudom, kvalitetnim porukama i funkcionalnim komuniciranjem.

 

MEIn.Print & OOH Measurement – Merenje štampanih medija i medija u prostoru

Merenje potencijala televizije kao kanala komuniciranja (pre svega reach i rating) učinilo je da je efikasnost emitovanja reklamnih poruka u okviru TV programa postala objektivno merljiva.

To, međutim, ne važi za sledeće dve najzastupljenije kategorije medija u svakom medija budžetu – štampani mediji i mediji u prostoru. Naše aplikacije za merenje ove dve kategorije medija (MEIn.Print i OOH Measurement) rešavaju taj problem.

Primenom međunarodnih standarda istraživanja i izveštavanja, svaka pozicija oglasa u prostoru i svaka pozicija oglasa u štampanom mediju dobija svoj reach i rating, kako na nivou ukupne populacije, tako i po svim standardnim socio-demografskim kategorijama. Efikasnost oglašavanja na ova dva medija tako postaje takođe objektivno merljiva.

Više o MEIn.Printmerenju indeksa efikasnosti oglašavanja u novinama i časopisima

Više o merenju outdoor medija…

 

Household Consumption Scan – Skeniranje potrošnje domaćinstava

Da li je moguće saznati šta kupuje jedno prosečno domaćinstvo u svim kategorijama proizvoda i usluga, dnevno, nedeljno, mesečno, godišnje? Koliko to koristi proizvođačima, distributerima, prodavcima, marketing agencijama, medijima svih kategorija?

Naša aplikacija Household Consumption Scan se bazira na fiskalnim računima za sve proizvode i usluge koje jedno domaćinstvo kupi/plati tokom dana, nedelje, meseca, godine. To obuhvata podatke o vremenu kupovine, mestu kupovine, preciznoj vrsti proizvoda, ceni. Ovaj program daleko je korisniji od postojećih metoda merenja koja se baziraju na prisećanju ili dnevničkim beleškama.

 

Ethnic Omnibus – Istraživanja dijaspore

Dijaspora je nesumnjivo jedan od ekonomskih stubova države. Doznake naših građana iz inostranstva, koje su prilično neuhvatljiva kategorija, već decenijama omogućavaju prosečnom domaćinstvu u Srbiji da više troši nego što privređuje. Dijaspora je, takođe, najveći potrošač „naših“ proizvoda u svetu, kroz „etničke“ kanale i „etničke“ prodavnice. Dijaspora je i veliki potrošač proizvoda i usluga na našem domaćem tržištu, posebno u određenim periodima tokom godine. Da li je onda važno da saznamo koje su njene potrebe, očekivanja, navike, ekonomski potencijal, investicioni potencijal, zainteresovanost za zbivanja u matici? Naša istraživačka aplikacija Ethnic Omnibus se zasniva na telefonskom anketiranju naših državljana bilo gde u svetu. Projekti koji su do sada realizovani u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji, pokazali su da je reč o efikasnim, brzim i ekonomičninm istraživanjima, čiji je potencijal izuzetno veliki.