Novi pogled na marketinška istraživanja – Seminar, 19. februar

Kako čitati različite rejtinge stranaka? Da li je rejting SNS-a 51% ili 42%?
6. August 2015.
Marketing i virtuelna stvarnost
15. January 2016.

Jednodnevni seminar, Beograd, 19. februar

Ponašanje potrošača se ubrzano menja.

Novo „čitanje“ potreba i očekivanja, ali i novo „čitanje“ kanala i metoda komuniciranja, danas su najveći izazov za industriju marketinških istraživanja.

Istraživanja, na koja smo navikli proteklih godina, nisu više dovoljna za kreiranje marketinških akcija. Eksploratorna istraživanja na manjem uzorku, kombinacije kvantitativnih i kvalitativnih tehnika, novi kvalitativni metodi, novi, osetljiviji instrumenti za merenje potencijala medija, novi pristup tumačenju istraživačkih rezultata i njihovo integrisanje u poslovne odluke, odraz su novog vremena i novih očekivanja od marketinških istraživača.

Zahtevu novog vremena lakše se prilagođavaju specijalizovane istraživačke agencije, koje kreativnije pristupaju analizi potrošača i tržišnog ambijenta, fokusiraju se na releventnost (upotrebljivost) istraživačkih nalaza, umesto gomilanja detalja, i prihvataju odgovornost za odluke koje se na osnovu istraživanja donose.

Program Seminara – Novi pogled na marketinška istraživanja
Beograd, Dom omladine, 19. februar 2016, 10.00 časova:


 • Šta je to istraživanje tržišnog potencijala
  Kako se na osnovu istraživanja može doneti odluka o ulasku u investiciju
  Miroslav Šutić
  ESOMAR Representative
  Co-founder / Direktor, Partner Research Solutions


 • Mesto istraživanja tržišta u svetu koji ubrzano usvaja Big Data pristup
  Studija, sprovedena u 13 zemalja sveta na uzorku od preko 25.000 ljudi, daje odgovore na sledeća pitanja:
  – kako se integrišu veliki podaci sa podacima dobijenim kroz online anketu
  – kako se implementiraju inovativni pristupi segmentacije (zašto je klaster segmentacija prevazidjena)
  – kako se implementiraju inovativni pristupi analize velikog broja tekstualnih odgovora

Mike Popesku, PhD CMRS
Founder & CEO, Genuine Market Research, Great Britain, ESOMAR Corporate Member


 • Od „Kvalitativno? Pa šta?!“, do „Kvalitativno. Da!“- put kojim se sve češće ide
  Novi argumenti za racionalni pristup u razumevanju iracionalnog
  Tamara Ilić Petrović
  Direktor, Vivid Qualitative Research


 • Izazovi koji donose novi načini konzumacije ATL medija i tehnike prikupljanja podataka
  Marko Lazović
  Research Director, Pro Pozitiv


 • Ima li u Srbiji Millennials-a? – nova komunikaciona paradigma
  Ekskluzivni rezultati istrživanja i kreativna komunikacija sa generacijom Y
  Miloje Sekulić

  Co-founder / e-PR manager, Homepage
  Narcis Selimić
  Co-founder / Pomoćnik direktora, Partner Research Solutions


Kotizacija za prisustvo na Seminaru je 6.000 dinara. Za dodatne prijave iz iste kompanije kotizacija je 4.500 dinara. Prijave i informacije o Seminaru: info@p-rs.rs

Domaćin Seminara Partner Research Solutions, uz podršku UEPS-a.

Comments are closed.