Anketarska mreža.

Anketarska mreža i mreža saradnika pokriva celu teritoriju Srbijei obezbeđuje brzu i preciznu realizaciju svakog zadatka, punu kontrolu kvaliteta rada i visoku motivaciju učesnika. Cela mreža je povezana internetom, što podrazumeva minimum vremena i troškova rada.

Sve rezultate anketarskog rada: intervjua, anketa (terenske i telefonske), dnevnika (sa samopopunjavanjem), mystery shooping-a, opservacija (posmatranja)…, unose sami anketari svakodnevno u našu bazu podataka. Podaci o toku istraživanja su dostupni istraživačima i klijentima iz dana u dan.

Kompetentni regionalni saradnici omogućuju organizovanje i realizaciju svih kvalitativnih istraživačkih tehnika bilo gde u Srbiji. Rad fokus grupa, psiholoških radionica, testiranja proizvoda i oglasa, može se pratiti preko interneta na bilo kojoj lokaciji.