Ključni ljudi | PARTNER Research Solutions

Miroslav Šutić ✞

Osnivač - preminuo 15. oktobra 2018. godine


Osnivač prve agencije Partner iz 1990. godine.

Ekspert za istraživanja tržišta i javnog mnjenja.

Ekspert Svetske banke za upravljanje istraživačkim projektima u periodu 2000. do 2003. godine.

Regionalni predstavnik ESOMAR-a od 1998. do 2006. godine.

Predsednik nacionalne istraživačke asocijacije od 1992. do 2007. godine.

Autor brojnih priloga i analiza, objavljenih u regionalnim i pojedinim svetskim medijima.

Organizator i predsedavajući više međunarodnih konferencija istraživača.

Narcis Selimić

Direktor

+381 69 573 3359


narcis.selimic@p-rs.rs


Suosnivač agencije Partner.

Ekspert za medije i komunikaciju.

Osnivač prve privatne oglasne agencije u Jugoslaviji “Cosmopolitan” 1990.

Suosnivač dnevnog lista “Vesti” i direktor marketinga u Nidda Verlag GmbH od 1992. do 2012.

Član upravnih odbora i aktivista u međunarodnim strukovnim organizacijama Distripress, Press Round, zatim u UEPS od 1992. do 2013.

Višegodišnje međunarodno marketinško iskustvo.

Boban Nedeljković

Istraživač, analitičar

+ 381 11 440 4509


boban.nedeljkovic@p-rs.rs

Master psiholog – istraživački modul

Oblast rada:

• Sprovođenje psiholoških istraživanja
• Razvoj psiholoških mernih instrumenata za procenu organizacione kulture i klime

Danijela Vujošević

Social Media and Product Manager

+ 381 69 130 67 84


danijela.vujosevic@p-rs.rs

Oblast rada:

- sprovođenje marketinških planova i programa
- organizacija i koordinacija strategije tima
- upravljanje komunikacijom na društvenim mrežama
- osmišljavanje dizajna, plasiranje ideja

CEO & Founder portala Niš Nekretnine

Volonter i aktivista u nevladinom sektoru.

Dobitnik zlatnog ordena Lovačkog saveza Srbije za izuzetne zasluge u humanitarnoj akciji spašavanja divljih konja sa Vlasine 2012.godine.