O nama - PARTNER Research Solutions | Istraživanje tržišta | Marketing
Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER Research Solutions je osnovano 1990.  godine, kao prva komercijalna agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja u tadašnjoj Jugoslaviji. Nova vrsta usluga značajno je uticala na promenu shvatanja marketinga i odnosa sa potrošačima, lansiranja novih proizvoda i unapredjenja prodaje, ali i komuniciranja sa opštom javnosti, posebno u periodu učestalih političkih kampanja.

Danas to izgleda kao daleka prošlost, ali iz agencije Partner su krenula prva komparativna istraživanja medijskog auditorijuma (gledanost/čitanost/slušanost), prva istraživanja tržišnog potencijala, prva testiranja slogana, poruka, oglasa, prva omnibus istraživanja, prva sindikalizovana istraživanja, prva „exit poll“ istraživanja, prve procene izbornih rezultata, prvi ugovori sa klauzulom „podele rizika“ (vezivanja za rezultate kampanje).

Višegodišnje iskustvo pretočeno je sad u novi kvalitet istraživačkih usluga – problem solving marketing research. Fokus svih naših napora je na razumevanju (tržišne) pozicije klijenta. Iz dobre početne analize situacije kreću sva razmišljanja o primeni marketinga, od istraživanja do komunikacije.

Cilj istraživanja?

Cilj marketinških (istraživačkih, komunikacijskih) aktivnosti je, pre ili kasnije, povećanje prodaje.

Realno postavljeni cilj, međutim, isključivo zavisi od dobro procenjene početne situacije. Ako ne znamo realni potencijal, nećemo znati ni koliko su ciljevi kvalitetno (optimalno) definisani.

72%

Povećanje prodaje

Realna konverzija

Ostvarenje (prodaje) je konačna evaluacija svih naših (marketinških) napora.

Ako cilj (prodaje) nije realno postavljen, rezultat može biti manji, isti ili veći od cilja, a da nismo sigurno da li smo ostvarili svoj maksimalni potencijal. Ako je cilj akcije realan, onda je ostvarenje direktna mera kvaliteta primenjenih marketinških mera.

93%


Ostvarena prodaja

Anketarska mreža